வயாவிளான் தெற்கு ஞானவைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்- 2018