வயாவிளான் ஊர் போற்றி வாழ்வோம்!!
உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்று கூடல் 17-12-2023 அன்று இனிதே நடந்தேறியது!

மெல்பேர்ன் அவுஸ்ரேலியாவில் உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் பலரின் ஆதரவுடன் மிகவும் சிறப்பான…

135 திட்டங்களுக்குமேல் இலங்கை ரூபா மதிப்பீட்டில் 65 இலச்சங்கள் பெறுமதியான திட்டங்களை பூர்த்தி செய்து இன்றும் ஆரோக்கியமாக பயணிக்கின்றது.

உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் மிகவும் சிறப்பான முறையில், ஒரு நிமிட…

கடல் உணவுகளின் சுவை கலந்து மயிலிட்டியின் வீரவரலாற்றையும் எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைப்போம்!

இந்து சமுத்திரத்து நடுவே  நீலக் கடலலைகள் நீந்தி வந்து தாலாட்டிச் செல்லும் இலங்கை நாட்டின்…

பல்லாயிரக்கனக்கான நன் மாணவர்களை உருவாக்கிய வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி இன்று 77(ஆம்)ஆண்டில் தடம்பதிக்கின்றது!

யா/வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி 77ஆம் ஆண்டுவிழா நிகழ்வின் போது 16-01-2023. பல்லாயிரக்கனக்கான நன் மாணவர்களை…

ஆதி வயாவிளான் என்னவாக இருந்திருக்கும் – வயவையின் வழித்தடத்தில் ஒரு தேடல் !

கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளின் பின்னர் வயவையூரின் தென்பகுதி விடுவிக்கப்பட்டு, மீள்குடியேற்றத்தின் பொருட்டு மண்டிக்கிடக்கும் காடுகளை…

வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி பெயர் பலகை உயர்தர மாணவர்களால் நாட்டப்பட்டது!

எமது பாடசாலை தேசிய பாடசாலையாக அறிவித்த பின்பு கல்லூரியின் பெயர் பலகையும் தேசிய பாடசாலையை…