வயாவிளான் ஊர் போற்றி வாழ்வோம்!!
றீற்ரம்மா பெர்னாண்டஸ் (பச்சைக்கிளி ரீச்சர்) குடும்பத்தினரால்,1.5 பரப்பு காணி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது!

றீற்ரம்மா பெர்னாண்டஸ் (பச்சைக்கிளி ரீச்சர்) குடும்பத்தினரால் 23.05.2015 இல் “சென் ஜேம்ஸ் முன்பள்ளி” அமைப்பதற்கு…

வயாவிளானை சேர்ந்த தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்துவரும் திருமதி. பொலின் பெர்னான்டஸ் 60,000/- வழங்கிவைக்கப்பட்டது!

வயாவிளானை சேர்ந்த தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்துவரும் திருமதி. பொலின் பெர்னான்டஸ் 60,000 வழங்கிவைக்கப்பட்டது!

நீண்டகாலத் தேவையாக இருந்த துவிச்சக்கரவண்டி பாதுகாப்புத் தரிப்பிடம் அமைப்பு!

எமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு நீண்டகாலத் தேவையாக இருந்த துவிச்சக்கரவண்டி பாதுகாப்புத் தரிப்பிடத்தினை அறக்கொடையாளர்கள் ஆன…

உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்று கூடல் 17-12-2023 அன்று இனிதே நடந்தேறியது!

மெல்பேர்ன் அவுஸ்ரேலியாவில் உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் பலரின் ஆதரவுடன் மிகவும் சிறப்பான…

135 திட்டங்களுக்குமேல் இலங்கை ரூபா மதிப்பீட்டில் 65 இலச்சங்கள் பெறுமதியான திட்டங்களை பூர்த்தி செய்து இன்றும் ஆரோக்கியமாக பயணிக்கின்றது.

உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் மிகவும் சிறப்பான முறையில், ஒரு நிமிட…

கடல் உணவுகளின் சுவை கலந்து மயிலிட்டியின் வீரவரலாற்றையும் எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைப்போம்!

இந்து சமுத்திரத்து நடுவே  நீலக் கடலலைகள் நீந்தி வந்து தாலாட்டிச் செல்லும் இலங்கை நாட்டின்…