வயாவிளான் நரசிங்கவைரவர் ஆலயத்தில் நேற்றைய தினம் சிறப்பிப்பாக நடைபெற்ற தீமிதிப்பு உற்சவம்!

பக்தர்கள் படைசூழ சிறப்பாக நடைபெற்ற தீக்குளிப்பு உற்சவம்.  வயாவிளான் நரசிங்கவைரவர் ஆலயத்தில் நேற்றைய தினம் சிறப்பிப்பாக நடைபெற்ற தீமிதிப்பு உற்சவம்.