திருவிழாக்காண இருக்கும் குட்டியப்புலம் அபிராமி அம்பாள் ஆலய அபிவிருத்திப் பணிகளில் நம்மவர்கள்!

அம்பிகையின் ஆசீர்வாதம் எப்போதும் அனைவருக்கும் கிடைத்தருள வேண்டும் என்று, அந்த அம்பிகையின் ஆசீர் வாதங்களை நாமும் வேண்டுகின்றோம்.