வயாவிளான் ஊர் போற்றி வாழ்வோம்!!
வயாவிளான் மத்திய கல்லூரியின் மதில் கட்டுமானங்கள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது!

இன்று (24/10/2020) எமது தாய்ச் சங்க செயலலாளர் திரு.தேவகுமார் அவர்கள் முன் மதில் கட்டுமான…

குப்பிளானை சேர்ந்த 1988 O/L வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர்களால் நவீன கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட நூலகம் அமைப்புக்கு உதவி!

தரணி வாழ் வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட கல்வி அபிவிருத்தித்…

வயாவிளான் வடமூலை பாடசாலைக்கு 50000/- இலங்கை ரூபா நிதி உதவி வழங்கிய வயாவிளான் இணையம்!

வயாவிளான் வடமூலை றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலைக்கு 50000/- இலங்கை ரூபா நிதி…

வயாவிளான் மத்திய கல்லூரிக்கு முதன்முதலாக சிமாட் வகுப்பறைகளை அறிமுகமாக்கிய கனடா மொன்றியல் வாழ் பழைய மாணவர்கள்!

வயாவிளான் மத்திய கல்லூரிக்கு முதன்முதலாக சிமாட் வகுப்பறைகளை அறிமுகமாக்கிய பெருமையும் புகழும் கனடா மொன்றியல்…

வயாவிளான் உத்தரிமாத ஆலயத்தின் சீமேந்து வேலைகள் சிறப்பாக நடக்கின்றன!

வடமூலை உத்தரிமாத ஆலயத்தின் சீமேந்து வேலைகள் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று,…