வடக்கு முதலமைச்சரை மாற்ற கிழக்கிலிருந்து வருகிறார் சம்பந்தன்!

வட மாகாண அமைச்சர்கள் இருவரை…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வடக்கு முதலமைச்சரை மாற்ற கிழக்கிலிருந்து வருகிறார் சம்பந்தன்!
வயாவிளான் சமூக நல அமைப்பினர் யாழ்.கட்டளைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் அவர்களுடன் சந்திப்பு!

வயாவிளான் சமூக நல அமைப்பினர்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் சமூக நல அமைப்பினர் யாழ்.கட்டளைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் அவர்களுடன் சந்திப்பு!