றீற்ரம்மா பெர்னாண்டஸ் (பச்சைக்கிளி ரீச்சர்) குடும்பத்தினரால்,1.5 பரப்பு காணி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது!

றீற்ரம்மா பெர்னாண்டஸ் (பச்சைக்கிளி ரீச்சர்)…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on றீற்ரம்மா பெர்னாண்டஸ் (பச்சைக்கிளி ரீச்சர்) குடும்பத்தினரால்,1.5 பரப்பு காணி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது!
வயாவிளானை சேர்ந்த தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்துவரும் திருமதி. பொலின் பெர்னான்டஸ் 60,000/- வழங்கிவைக்கப்பட்டது!

வயாவிளானை சேர்ந்த தற்போது அமெரிக்காவில்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளானை சேர்ந்த தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்துவரும் திருமதி. பொலின் பெர்னான்டஸ் 60,000/- வழங்கிவைக்கப்பட்டது!
நீண்டகாலத் தேவையாக இருந்த துவிச்சக்கரவண்டி பாதுகாப்புத் தரிப்பிடம் அமைப்பு!

எமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு நீண்டகாலத்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on நீண்டகாலத் தேவையாக இருந்த துவிச்சக்கரவண்டி பாதுகாப்புத் தரிப்பிடம் அமைப்பு!
உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்று கூடல் 17-12-2023 அன்று இனிதே நடந்தேறியது!

மெல்பேர்ன் அவுஸ்ரேலியாவில் உதவும் கரங்கள்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின் வருடாந்த ஒன்று கூடல் 17-12-2023 அன்று இனிதே நடந்தேறியது!
135 திட்டங்களுக்குமேல் இலங்கை ரூபா மதிப்பீட்டில் 65 இலச்சங்கள் பெறுமதியான திட்டங்களை பூர்த்தி செய்து இன்றும் ஆரோக்கியமாக பயணிக்கின்றது.

உதவும் கரங்கள் அமைப்பு அவுஸ்ரேலியாவின்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on 135 திட்டங்களுக்குமேல் இலங்கை ரூபா மதிப்பீட்டில் 65 இலச்சங்கள் பெறுமதியான திட்டங்களை பூர்த்தி செய்து இன்றும் ஆரோக்கியமாக பயணிக்கின்றது.
கடல் உணவுகளின் சுவை கலந்து மயிலிட்டியின் வீரவரலாற்றையும் எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைப்போம்!

இந்து சமுத்திரத்து நடுவே  நீலக்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on கடல் உணவுகளின் சுவை கலந்து மயிலிட்டியின் வீரவரலாற்றையும் எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைப்போம்!
பல்லாயிரக்கனக்கான நன் மாணவர்களை உருவாக்கிய வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி இன்று 77(ஆம்)ஆண்டில் தடம்பதிக்கின்றது!

யா/வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி 77ஆம்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on பல்லாயிரக்கனக்கான நன் மாணவர்களை உருவாக்கிய வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி இன்று 77(ஆம்)ஆண்டில் தடம்பதிக்கின்றது!
ஆதி வயாவிளான் என்னவாக இருந்திருக்கும் – வயவையின் வழித்தடத்தில் ஒரு தேடல் !

கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளின் பின்னர்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on ஆதி வயாவிளான் என்னவாக இருந்திருக்கும் – வயவையின் வழித்தடத்தில் ஒரு தேடல் !
வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி பெயர் பலகை உயர்தர மாணவர்களால் நாட்டப்பட்டது!

எமது பாடசாலை தேசிய பாடசாலையாக…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி பெயர் பலகை உயர்தர மாணவர்களால் நாட்டப்பட்டது!
வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி 4-0 என்னும் கோல் ரீதியில் யாழ் இந்துக்கல்லூரியை வென்றது!

கடந்த வாராம் நடந்து முடிந்த…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மத்திய கல்லூரி 4-0 என்னும் கோல் ரீதியில் யாழ் இந்துக்கல்லூரியை வென்றது!