வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் கிளையினர், ஐரோப்பா வாழ் வயவை மக்களை அன்புடன் அழைக்கின்றனர்!

எம்மண்ணில் மீள் குடியேறிய மக்களின்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் கிளையினர், ஐரோப்பா வாழ் வயவை மக்களை அன்புடன் அழைக்கின்றனர்!
மீண்டும் புத்துயிர் பெறும் வடமூலை உத்தரி மாத ஆலயம்!

மூன்று தசாப்தங்களாக கடும் யுத்தத்தால்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on மீண்டும் புத்துயிர் பெறும் வடமூலை உத்தரி மாத ஆலயம்!
சொந்தக் காரியம் என்று வரும் போது, மனிதர்களும் உறவுகளும் குருடாகி விடுகிறார்கள்!

சுயநலம் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனில்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on சொந்தக் காரியம் என்று வரும் போது, மனிதர்களும் உறவுகளும் குருடாகி விடுகிறார்கள்!
மீண்டும் வயவைக்கு புகழ் சேர்க்கும் அஜித் ஜெனோசைனை வயாவிளான் இணையம் பாராட்டி வாழ்த்துகின்றது!

வயவைக்கு புகழ் சேர்க்கும் அஜித்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on மீண்டும் வயவைக்கு புகழ் சேர்க்கும் அஜித் ஜெனோசைனை வயாவிளான் இணையம் பாராட்டி வாழ்த்துகின்றது!
வயாவிளான் மத்திய கல்லூரியில்,வாய்க்கணக்கு வித்தகர் அமரர் நாகமுத்துவின் நினைவாக சூரிய கல மின்னிணைப்புத் தொகுதி!

வாய்க்கணக்கு வித்தகர் அமரர் பொன்னர்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மத்திய கல்லூரியில்,வாய்க்கணக்கு வித்தகர் அமரர் நாகமுத்துவின் நினைவாக சூரிய கல மின்னிணைப்புத் தொகுதி!
நாங்களும் நல்லவர்களே! நரிகள் என்றாலே ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள்!

நரிகள் என்றாலே ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on நாங்களும் நல்லவர்களே! நரிகள் என்றாலே ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள்!
பந்தை சுரண்டி சட்டவிரோதமான முறையில் விளையாடினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டிள் ஆஸ்திரேலியா!

பந்தை சுரண்டி பதப்படுத்தி சட்டவிரோதமான…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on பந்தை சுரண்டி சட்டவிரோதமான முறையில் விளையாடினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டிள் ஆஸ்திரேலியா!