பிரான்ஸ் வாழ் வயவர்களின் பெரும் ஆதரவோடு, நடந்து முடிந்த வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்சின் ஒன்றுகூடல்!

26-05-2019 அன்று ஞாயிற்று நடைபெற்ற…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on பிரான்ஸ் வாழ் வயவர்களின் பெரும் ஆதரவோடு, நடந்து முடிந்த வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்சின் ஒன்றுகூடல்!
வயாவிளானின் மீள் குடியேற்றத்தை வலியுறுத்திய,வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றிய பிரான்ஸ் தலைவர் ஆறுமுகதாசன்!

கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளானின் மீள் குடியேற்றத்தை வலியுறுத்திய,வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றிய பிரான்ஸ் தலைவர் ஆறுமுகதாசன்!
வயாவிளான் ஒட்டகப்புலம் அமலோப் மாதா ஆலய புனரமைப்பு பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு!

வலிகாமம் வடக்கு வயாவிளான் ஒட்டகப்புலம்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் ஒட்டகப்புலம் அமலோப் மாதா ஆலய புனரமைப்பு பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு!
வயாவிளான் தெற்கு ஞானவைரவர் ஆலயம் வருடாந்த பொங்கல், பழ மடை பெருவிழா!

25.5.2019 சனிக்கிழமை வருடாந்த பொங்கல்,…

Read More

Posted in நிகழ்வுகள் Comments Off on வயாவிளான் தெற்கு ஞானவைரவர் ஆலயம் வருடாந்த பொங்கல், பழ மடை பெருவிழா!
வயாவிளானை சேர்ந்த உயர்தர வகுப்பு மாணவிக்கு கொடுப்பனவு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது!

  வயாவிளானை சேர்ந்த உயர்தர…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளானை சேர்ந்த உயர்தர வகுப்பு மாணவிக்கு கொடுப்பனவு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது!
ஒட்டகப்புலம் றோமன்கத்தோலிக்க மற்றும் குட்டியப்புலம் அ.த.க பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடங்கள் இன்று திறந்துவைக்கப்படவுள்ளது!

04/05/2019 நாளை 3 மணிக்கு…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on ஒட்டகப்புலம் றோமன்கத்தோலிக்க மற்றும் குட்டியப்புலம் அ.த.க பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடங்கள் இன்று திறந்துவைக்கப்படவுள்ளது!
வயாவிளான் மானம்பிராய் பிள்ளையார் ஆலய புனரமைப்புக்கு ஒரு மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு!படங்கள் இணைப்பு

வயாவிளான் மானம்பிராய் பிள்ளையார் ஆலயத்தில்…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மானம்பிராய் பிள்ளையார் ஆலய புனரமைப்புக்கு ஒரு மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு!படங்கள் இணைப்பு
வயாவிளான் மேற்கு தேகாமம் வீதி புனரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பிக்க உள்ளன! படங்கள் இணைப்பு

வயாவிளான் மேற்கு தேகாமம் வீதி…

Read More

Posted in செய்திகள் Comments Off on வயாவிளான் மேற்கு தேகாமம் வீதி புனரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பிக்க உள்ளன! படங்கள் இணைப்பு